# (معماران_ایرانی

(معماران ایرانی2)عبدالعزیز فرمانفرمائیان

      از سمت راست به چپ:   کامران دیبا – رضا مجد-محمدرضا مقتدر-عبدالعزیز فرمانفرمائیان-علی سردار افخمی(تئاتر شهر در تهران)        سى سال معمارى ایران   عبدالعزیز فرمانفرمائیان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 151 بازدید